بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader

آپدیت بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader نسخه 1.98.7

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.4
 • Added Credit Consumption notification for new EXYNOS series
 • Added support for J600G {BIT3} Android 9 PIE
 • Added New Method for A320F, A320FL, A320Y Android 6 (Any KNOX)
 • Added New Method for A520F, A520W, A520FZ Android 6 (Any KNOX)
 • Added New Method for A720F, A720FZ Android 6 (Any KNOX)
 • Server calculation speed for new EXYNOS series has been OPTIMIZED (3x faster now)
 • Fixed error : Fail(ack) while trying to read data
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.5
 • Added support for A305YN (Galaxy A30)
 • Added support for A505YN (Galaxy A50)
 • Added support for G960F, G965F, N960F newest Security Patches (March-2019)
 • Added Credit Consumption notification for Qualcomm series
 • EXYNOS data reading speed has been increased (optimized)
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.6
 • Added support for J810F {BIT3}Android 9 PIE
 • Added support for M205F, M205FN newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for A600G, A600GN newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for A750F, A750FN newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J730F newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J730FM newest Security Patches (March-2019)
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.7
 • Added support for J530FM {BIT6} newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for A405FM newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J730GM newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J730G newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for G570Y newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added New Method for G570F, G570FD, G570M, G570Y Android 6 (Any KNOX)
 
بالا