آیکن منبع

آپدیت بروزرسانی نرم افزار باکس زد تری ایکس SamsungToolPRO 36.8

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM منبع جدیدی ارسال کرد

- بروزرسانی نرم افزار باکس زد تری ایکس SamsungToolPRO

کد:
Samsung Tool PRO 34.5/34.6/34.8 Update. New phones

Added:
- support SM-J410F (Flashing, read/write EFS, Read Codes via server )
- support SM-J410G (Flashing, read/write EFS, Read Codes via server )
- support SM-T378V (Flashing, read/write EFS, Read Codes via server )
- support SM-T385K (Flashing, read/write EFS, Read Codes via server )
- support SM-T385L (Flashing, read/write EFS, Read Codes via server )
- support SM-A605K (Flashing, read/write EFS, Read Codes via server )

- support...
 
آخرین ویرایش:

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:Samsung Tool 35.0 - 35.3 Update. First in the world

New phones and function added:
  • added SM-C7100 (Repair, Read/Write Cert (without root), Patch Cert (root)) - first in the world
  • added SM-C7108 Repair, Read/Write Cert (without root), Patch Cert (root)) - first in the world
  • added SM-C710F Repair, Read/Write Cert (without root), Patch Cert (root)) - first in the world
  • added SM-G532F...
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:توضیحاتی در مورد این آپدیت داده نشده
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:
Added:

- support SM-T720 (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery)
- support SM-T725 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T725N (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T510 (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery)
- support SM-T515 (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
-...
 
بالا