مشکل فایل G975FXXU1ASAT

ahmad5407

مرکز دانلود
سلام مهندس
این فایل را دانلود کردم یه فایل دیگه است G975FXXU1ASAT_G975FOXM1ASATTHR_P90_4File

این فایل هست G973FXXU1ASAT_G973FOXM1ASAT_THR_P90_4File
 
بالا