آیکن منبع

آموزش راهنمای تعمیر روشن نشدن سامسونگ SM-A105F (سرویس بالتن رسمی سامسونگ) 1.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Fars-GSM منبع جدیدی ارسال کرد

- 1. Purpose - To inform the regarding the No Power issue of SM-A105F.

1. Purpose - To inform the regarding the No Power issue of SM-A105F.

2. Symptom - Power is not turned on. (No Power) 3. Instruction (1) Set check - Please connected the TA and power on again, If it on, check other functions. - When check leakage current : About 40 mA (Supply Power 4V) (2) PBA check - If it doesn't turn on, please check the AUDIO AMP IC of the image below is damaged.
 
بالا