فلش موفق گوشی lg x155 با باکس اختاپوس

mohammadhadi

مدیر ارشد
سلام
گوشی LG X155 جزو گوشی های بدقلق هست که به جز اختاپوس با هر نرم افزار دیگه ای که فلش کنید خاموش میشه.
گوشی روی ارم بود و با فلش با اختاپوس روشن شد

--------------------------------------------------------------------------------
Opening "lgx155-00-v10a-cis-aug-11-2015+0.oct"...
Writing Firmware...
Reading partitions...OK
Prepairing firmware...OK
Writing Bootloader...OK
Verifying MBR...OK
Verifying EBR1...OK
Verifying UBOOT...OK
Verifying BOOTIMG...OK
Verifying RECOVERY...OK
Verifying SEC_RO...OK
Verifying LOGO...OK
Verifying EBR2...OK
Verifying FLEX...OK
Verifying ANDROID...OK
Verifying CACHE...OK
Verifying USRDATA...OK
Reading partitions...OK
Writing MBR...OK
Writing EBR1...OK
Writing UBOOT...OK
Writing BOOTIMG...OK
Writing RECOVERY...OK
Writing SEC_RO...OK
Writing LOGO...OK
Writing EBR2...OK
Writing FLEX...OK
Writing ANDROID...OK
Writing CACHE...OK
Writing USRDATA...OK
Finalizing...OK
Writing firmware done!
Performed by 2.8.6 Software version.
 
بالا