اموزشهای تصویری برای باکس ust pro

rez7am

کاربر سایت
1-چگونه فایلهای فلش ns pro(یا ufs) را قابل استفاده برای ust pro کنیم؟

با مراجعه به تصاویر پیوست مراحل این عمل برای گوشی c260 را مشاهده کنید

نکته:
سعی کنید همیشه از فایلهای ساپورتر خود باکس برای فلش استفاده کنید
 
بالا