تصاویر تعمیراتی v3

pesarbaba1384

کاربر سایت
شارژ ........
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
میکروفن.........
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
باطری نامعتبر ........
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
ال سی دی ....
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
call failed ........
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
اسپیکر ......
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
کیپد .........
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
اینسرت سیم ......
 

pesarbaba1384

کاربر سایت
...........................
 
بالا