رفع مشکل No Network و عدم انتن دهی N7100 با دانگل قدرتمند اسان سام

Morteza Saeidi

کاربر سایت
سلام
ابتدا گوشی را روت کنید.
برنامه آسان سام را باز کرده و مدل N7100 را انتخاب کنید.
گوشی را به کابل USb وصل کنید.
در تب Android Service در قسمت Misc Job مدل N7100 را انتخاب کنید.
در تب Setting تیک Use Uart Inserted Usb را انتخاب کنید.
به تب Android Service برگردید در قسمت Misc Job بر روی Do It کلیک کنید.
وقتی با پیام:
Now Remove USB Cable then Insert Micro UART Cable to Phone to Continue..
Delay 40 Seconds...

روبرو شدید ، گوشی را از کابل Usb جدا کرده و به کابل Micro Uart متصل کرده و تا پایان عملیات منتظر بمانید.
موفق باشید.


((این روش برای مدلهای I9300-N7100-I9500-N8000 هم قابل اجرا میباشد.))

با داشتن ابزار مناسب ، فقط در یکبار استفاده پول باکس خود را در بیاورید.;)

کد:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Turn-on the Phone Goto 'Settings > Application > Development' 
 And Check 'Usb Debugging' Then Connect Usb Cable To Phone And Install Needed Driver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Prepairing ...OK
 Device Found!
 Reading Phone Informations ...

 Model : GT-N7100
 Android Version : 4.1.1
 PDA Version : N7100XXALJ3
 CS Version : N7100OJVALJ2
 Phone Version : N7100XXALJ2
 IMEI : NULL
 Checking Root ...OK
 Phone Root OK. Continue..
 Disabling Security ...Done!
 Rebooting... OK!

 Now Remove USB Cable then Insert Micro UART Cable to Phone to Continue..
 Delay 40 Seconds...
 Searching for phone on COM107 ... Phone Found
 Reading Data from phone... 
 Model : GT-N7100
 S/W Version : N7100XXALJ3
 Unique ID : CVTF71FDA2FA440
 Memory ID : -
 IMEI : none
 MSL Addr : 0000000000

 Verifying MSL ... OK
 Bypassing MSL ... OK
 Repairing Network ... OK
 Reset Done!

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 
بالا