غنائم

 1. 1

  اولین ارسال

  جهت دریافت این امتیاز یک پیام در هر کجا از انجمن ارسال کنید.
 2. 2

  کسی تو را دوست دارد

  بعضی از افراد به طور مثبت به یکی از پیام های شما واکنش نشان دادند. برای دریافت واکنشهای مثبت بیشتر به ارسال پستهای مشابه ادامه دهید.
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 5000

  عاشقشم!

  محتوای ارسالی شما 5000 واکنش مثبت را جذب کرده است.
بالا