بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader

آپدیت بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader 2020-03-24

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.61.5
- WORLD'S FIRST Added FAST DIRECT UNLOCK for J400F ALL BIT [Any KNOX]
- WORLD'S FIRST Added FAST DIRECT UNLOCK for J400G ALL BIT [Any KNOX]
- WORLD'S FIRST Added FAST DIRECT UNLOCK for J400M ALL BIT [Any KNOX]

VERSION 2.61.2
- WORLD'S FIRST Added support for M115F (Galaxy M11)
- Added FAST DIRECT UNLOCK for J337V ALL BIT [Any KNOX]
- Added FAST DIRECT UNLOCK for J737V ALL BIT [Any KNOX]
- Added FAST DIRECT UNLOCK for J337VPP ALL BIT...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.62.0
* END OF PROMOTION *
- A207(x) ALL BIT Credit Usage Changed back to 7 Credits
- G770(x) ALL BIT Credit Usage Changed back to 7 Credits
- A015(x) ALL BIT Credit Usage Changed back to 7 Credits
- A715(x) ALL BIT Credit Usage Changed back to 7 Credits
- A707(x) BIT2 Credit Usage Changed back to 7 Credits
- A705(x) BIT4+ Credit Usage Changed back to 7 Credits
- A805(x) BIT3+ Credit Usage Changed back to 7 Credits
- A905(x) BIT3+ Credit Usage Changed back to 7...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.62.5
- A307FN Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- A307GN Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- A307G Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- A507FN Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- M107F Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- M307F Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- M307FN Credit Usage Changed from 6 Credits to 3 Credits
- G398FN Credit Usage Changed from 6 Credits to 3...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 2.63.0
- Fixed bugs on Russian, Arabic, Serbian computers (No need to change Regional Settings for those countries)
- Added support for Exynos newest Security Patches (March-2020)

VERSION 2.62.6
- WORLD'S FIRST Added support for J260FU (Galaxy J2 Core QUALCOMM)
- Added support for J400M BIT-7 (Any KNOX)
- Added support for Exynos newest Security Patches (March-2020)
 
بالا