کاربرانی که 100 ارسال داشته باشند و 1000 لایک در انجمن کسب کنند کاربر مادام العمر انجمن خواهند شد

Fars-GSM

مدیر كل سایت
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نماییدکاربرانی که حداقل 100 ارسال در انجمن داشته باشند و 1000 امتیاز واکنش کسب کنند کاربر مادام العمر انجمن خواهند شد.
این جشنواره به مدت 3 ماه معتبر خواهد بود.

* لازم به ذکر است که اکانت مادام العمر انجمن شامل مرکز دانلود نمیگردد.
 
آخرین ویرایش:
بالا