دانلود مجموعه فیرمویرهای جدید اپل - نسخه 13.2.3

Fars-GSM

مدیر كل سایت
جهت مشاهده تصاویر پیوست میبایست ثبت نام نمایید


13.2.3 (6s):
13.2.3 (6s+):
13.2.3 (SE):
13.2.3 (7 GSM+CDMA):
13.2.3 (7+ GSM+CDMA):
13.2.3 (7 GSM):
13.2.3 (7+ GSM):
13.2.3 (8 GSM+CDMA):
13.2.3 (8 Plus GSM+CDMA):
13.2.3 (8 GSM):
13.2.3 (8 Plus GSM):
13.2.3 (X GSM+CDMA):
13.2.3 (X GSM):
13.2.3 (XS):
13.2.3 (XS Max (China)):
13.2.3 (XS Max (Global)):
13.2.3 (XR):
13.2.3 (11):
13.2.3 (11 Pro):
13.2.3 (11 Pro Max):


جهت مشاهده تصاویر پیوست میبایست ثبت نام نمایید


13.2.3 (iPad Air 2 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Air 2 Cellular):
13.2.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Mini 4 Cellular):
13.2.3 (iPad Pro Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Pro Cellular):
13.2.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Pro 9.7 Cellular):
13.2.3 (iPad 5 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad 5 Cellular):
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen):
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen):
13.2.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Pro 10.5 Cellular):
13.2.3 (iPad 6 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad 6 Cellular):
13.2.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB):
13.2.3 (iPad Pro 11 Cellular):
13.2.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB):
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen):
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB):
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen):
13.2.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB):
13.2.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Mini 5 Cellular):
13.2.3 (iPad Air 3 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad Air 3 Cellular):
13.2.3 (iPad 7 Wi-Fi):
13.2.3 (iPad 7 Cellular):جهت مشاهده تصاویر پیوست میبایست ثبت نام نمایید


12.4.2 (6G):
13.2.2 (7G):
 
آخرین ویرایش:
بالا