صورت عملکرد انلاک موفقیت آمیز گوشیهای سامسونگ توسط KingUnlock

Fars-GSM

مدیر كل سایت
انلاک موفقیت آمیز مدل A260G باینری 2

Starting ADB Server :.....OK
Connecting ADB Mobile :....OK
Model : SM-A260G
Hardware: SAMSUNGEXYNOS7870
MODEM : A260GDDU2ASE7
CSC version: A260GODM1ASD7
Android version: 8.1.0
Sales code: INS
Phone Carrier: INS
Serial Number: RZ8M81PTVEL
Multi Sim : DSDS
IMEI: 35823710520XXXX
Debug Level: 0X4F4C
Kernel Status : ENFORCING
Warranty VOID: 0
SIM operator: ,
Sim State: ABSENT,ABSENT
Multi Sim : DSDS
USB Settings: ACM,DM,ADB
Checking if Model Supported : OK
Setting DEBUG level to HIGH......OK
Wait For Device :........OK
Installzing Applet Tool:...... OK
Reading Data (Please Wait):...... OK
Starting Exploit Security :.........OK
Sending to SERVER:....... OK
Calculating Security:........ OK
Unlocking Phone: ........... OK
 

jakeee

کاربر فارس
مرکز دانلود
انلاک موفقیت آمیز مدل A260G باینری 2

Starting ADB Server :.....OK
Connecting ADB Mobile :....OK
Model : SM-A260G
Hardware: SAMSUNGEXYNOS7870
MODEM : A260GDDU2ASE7
CSC version: A260GODM1ASD7
Android version: 8.1.0
Sales code: INS
Phone Carrier: INS
Serial Number: RZ8M81PTVEL
Multi Sim : DSDS
IMEI: 35823710520XXXX
Debug Level: 0X4F4C
Kernel Status : ENFORCING
Warranty VOID: 0
SIM operator: ,
Sim State: ABSENT,ABSENT
Multi Sim : DSDS
USB Settings: ACM,DM,ADB
Checking if Model Supported : OK
Setting DEBUG level to HIGH......OK
Wait For Device :........OK
Installzing Applet Tool:...... OK
Reading Data (Please Wait):...... OK
Starting Exploit Security :.........OK
Sending to SERVER:....... OK
Calculating Security:........ OK
Unlocking Phone: ........... OK

جناب محمدی الان یدونه A107F دارم قفل شبکه

A107FXXU3ASGJ
اندروید 9

ایا با این نرم افزار شما قابلیت انلاک دارد؟
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
این مدل جزو سری MediaTek هست و در حال حاظر پشتیبانی نمیشه

@jakeee
 
آخرین ویرایش:

Fars-GSM

مدیر كل سایت
Starting ADB Server :.....OK
Connecting ADB Mobile :....OK
Model : SM-A260G
Hardware: SAMSUNGEXYNOS7870
MODEM : A260GDDU2ASE7
CSC version: A260GODM2ASG3
Android version: 8.1.0
Sales code: INS
Phone Carrier: INS
Serial Number: RZ8M82ZCDLH
Multi Sim : DSDS
IMEI: 35823710647XXXX
Debug Level: 0X4F4C
Kernel Status : ENFORCING
Warranty VOID: 0
SIM operator: ,
Sim State: ABSENT,ABSENT
Multi Sim : DSDS
USB Settings: ACM,DM,ADB
Checking if Model Supported : OK
Setting DEBUG level to HIGH......OK
Wait For Device :........OK
Installzing Applet Tool:...... OK
Reading Data (Please Wait):...... OK
Starting Exploit Security :.........OK
Sending to SERVER:....... OK
Calculating Security:........ OK
Unlocking Phone: ........... OK

Restarting Phone:..... OK
Total time take: 00:02:09, finished on 10/23/2019 7:59:27 AM -07:00
 

Fars-GSM

مدیر كل سایت
انلاک موفقیت آمیز مدل A205F باینری 2


Starting ADB Server :.....OK
Connecting ADB Mobile :....OK
Model : SM-A205F
Hardware: EXYNOS7885
MODEM : A205FDDU2ASE7,A205FDDU2ASE7
CSC version: A205FODM2ASFA
Android version: 9
Sales code: INS
Serial Number: RZ8M72VRRTF
Multi Sim : DSDS
IMEI: 358358104163***
Debug Level: 0X4F4C
Kernel Status : ENFORCING
Warranty VOID: 0
Sim State: ABSENT,ABSENT
Multi Sim : DSDS
USB Settings: ACM,DM,ADB
Checking if Model Supported : OK
Setting DEBUG level to HIGH......OK
Wait For Device :........OK
Installzing Applet Tool:...... OK
Reading Data (Please Wait):...... OK
Unlocking Phone: ........... OK

Restarting Phone:..... OK
Total time take: 00:01:41, finished on 11/5/2019 11:00:17 AM +03:30
 
آخرین ویرایش:

Fars-GSM

مدیر كل سایت
انلاک موفقیت آمیز مدل A105F باینری 3

جهت مشاهده تصاویر پیوست میبایست ثبت نام نمایید
 
بالا