بروزرسانی نرم افزار KingTool

منابع بروزرسانی نرم افزار KingUnlock 4.2.8.6

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM منبع جدیدی ارسال کرد

- ارزانترین نرم افزار انلاک گوشیهای جدید سامسونگ


KingUnlock
ارزانترین نرم افزار انلاک گوشیهای جدید سامسونگ

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 
آخرین ویرایش:

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:29/10 : Updated KingUnlock 3.9 Pro What's New :
  • Added support Direct Unlock for SM-J260A [BIT 2 3 Newest]
  • Added support Direct Unlock for SM-J260AZ [BIT 3 Newest]
  • Added support Direct Unlock for SM-J337T [BIT 5 Newest]
  • Added support Direct Unlock for SM-J337T1 [BIT 5 Newest]
  • Added support Direct Unlock for SM-J260M [BIT 6 Newest]...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-G960N [باینری 1]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-G965N [باینری 1]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-G960U [باینری 7]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-G965U [باینری 7]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-G960U1 [باینری 7]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-G965U1 [باینری 7]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-N960N [باینری 3]
- اضافه شدن پشتیبانی انلاک مستقیم برای SM-N971N [باینری 1]
- اضافه شدن پشتیبانی...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:KINGUNLOCK 4.1.3.1
- Added support Direct Unlock for SM-J260A [BIT 4]
- Added support Direct Unlock for SM-J260AZ [BIT 4]
- Fixed Stuck : Installzing Applet Tool.....
- Fixed: STARTING EXPLOIT SECURITY :.........FAIL
- Fixed: Qualcomm Unlock somethings not exit Upload Mode

CHANGE LOGS:
KINGUNLOCK 4.1.2
- EXYNOS AUTOMATIC DIAGNOSTIC PORT Activation for Android 8 (OREO), Android 9 (PIE)
- No more enter *#0808# or ##3424# ...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:KINGUNLOCK 4.1.3.1
- Added support Direct Unlock for SM-J260A [BIT 4]
- Added support Direct Unlock for SM-J260AZ [BIT 4]
- Fixed Stuck : Installzing Applet Tool.....
- Fixed: STARTING EXPLOIT SECURITY :.........FAIL
- Fixed: Qualcomm Unlock somethings not exit Upload Mode
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:آپدیت جدید کینگ انلاک:
KINGUNLOCK 4.1.5 Pro
- Added support Direct Unlock for SM-M105F [BIT 2]
- Added support Direct Unlock for SM-M107F [BIT 1]
- Added support Direct Unlock for SM-M307F [BIT 1]
- Added support Direct Unlock for SM-A205F [BIT 3]
- Added support Direct Unlock for SM-A520F [BIT C]
- Added support Direct Unlock for SM-A720F [BIT 9]
- Added support Direct Unlock for SM-J336AZ [BIT 8]
- Added support Direct Unlock for SM-J337A [BIT 8]
- Added support Direct Unlock for...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:12/12 KINGUNLOCK 4.1.6
- Added support Direct Unlock for SM-G960U [BIT 7][TMO/TMK]
- Added support Direct Unlock for SM-G965U [BIT 7][TMO/TMK]
- Added support Direct Unlock for SM-G960U1 [BIT 7][TMO/TMK]
- Added support Direct Unlock for SM-G965U1 [BIT 7][TMO/TMK]
- Added support Direct Unlock for SM-N960U [BIT 3][TMO/TMK]
- Added support Direct Unlock for SM-N960U1 [BIT 3][TMO/TMK]
- Added support Direct Unlock for SM-A307F [LASTEST]
- Added support Direct Unlock for...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:26/12 KINGUNLOCK 4.1.7
- Added Change CSC (0 CREDITS) For Active USer
- Added Make Dual Sim Android 8/9 (Any Knox) for SM-G950N (0 CREDITS)
- Added Make Dual Sim Android 8/9 (Any Knox) for SM-G955N (0 CREDITS)
- Added Make Dual Sim Android 8/9 (Any Knox) for SM-G950F (0 CREDITS)
- Added Make Dual Sim Android 8/9 (Any Knox) for SM-G955F (0 CREDITS)
- Added Make Dual Sim Android 8/9 (Any Knox) for SM-N950N (0 CREDITS)
- Added Make Dual Sim Android 8/9 (Any Knox) for...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:06/01 KINGUNLOCK 4.1.9 Pro
- Added support Direct Unlock for SM-A105G [BIT 5](AnyKNOX)
- Added support Direct Unlock for SM-A205F [BIT 4]
- Added support Direct Unlock for SM-A205G [BIT 4]
- Added support Direct Unlock for SM-A102U [BIT 4]
- Added support Direct Unlock for SM-A102U1 [BIT 4]
- Added support Direct Unlock for SM-A507FN [BIT 2]

05/01 KINGUNLOCK 4.1.8 Pro
- Added support for G970U, G970U1 Sprint (BIT1,2) - BEST PRICE (5 Credits)
- Added support for G973U, G973U1 Sprint...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:06/01 KINGUNLOCK 4.2.1
- Fixed Somebugs Unlock S10/Note 10 Sprint
- Removed Dialog Take Credits (CHANGE CSC, MAKE DUALSIM) => ALL IS FREE
- Auto Convert Global CSC for Unlock S10/Note 10 Qualcomm
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:14/01 KINGUNLOCK 4.2.3
- Added support Direct Unlock for SM-J260A [BIT 5]
- Added support Direct Unlock for SM-J260AZ [BIT 5]
- Added support Direct Unlock for SM-A507FN [BIT 2]
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:16/01 KINGUNLOCK 4.2.4
- Fixed Direct Unlock for SM-J260A [BIT 5]
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:14/01 KINGUNLOCK 4.2.7 - SUPPORTED EXYNOS ANDROID 10
- Added support for G970F (Android 10)
- Added support for G973F (Android 10)
- Added support for G975F (Android 10)
- Added support for N970F (Android 10)
- Added support for N975F (Android 10)
- Added support for M205G (Android 10)
- Added support for M205F (Android 10)
- Added support for M205M (Android 10)
- Added support for M305F (Android 10)
- Added support for M305M (Android 10)
- Added support for N976B...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:18/02 KINGUNLOCK 4.2.8
- Added support Unlock for G970U, G970U1 BOOST (BST), GCF (BIT1,2)
- Added support Unlock for G973U, G973U1 BOOST (BST), GCF (BIT1,2)
- Added support Unlock for G975U, G975U1 BOOST (BST), GCF (BIT1,2)
- Added support Unlock for G975U, G975U1 BOOST (BST), GCF (BIT1,2)
- Added support Unlock for G977U, G977U1 BOOST (BST), GCF (BIT1,2)
- Added support Unlock for N975U, N975U1 BOOST (BST), GCF (BIT1)
- Added support Unlock for N970U, N970U1 BOOST...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:17/03 KINGUNLOCK 4.2.8.6
- Added support Direct Unlock SM-G950F BIT 6
- Added support Direct Unlock SM-G955F BIT 6
- Added support Direct Unlock SM-N950F BIT 9
- Fixed minor bug.

16/03 KINGUNLOCK 4.2.8.5
- Added support Direct Unlock S102DL BIT2
- Added support Direct Unlock S357BL BIT4
- Added support Direct Unlock S757BL BIT4
- Added support Direct Unlock S260DL BIT4
- Added support Direct Unlock J737T BIT6
- Added support Direct Unlock...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,889
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:18/03 KINGUNLOCK 4.2.8.6
- Added support Direct Unlock SM-A105M BIT 4 (ANY KNOX)
- Fixed minor bug.
 
بالا