خرید لایسنس کسپراسکای
بروزرسانی نرم افزار KingUnlock

منابع بروزرسانی نرم افزار KingUnlock 4.3.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,987
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
586
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:12/05 KINGUNLOCK 4.2.9.7
- Added support Direct Unlock A305F BIT 4
- Added support Direct Unlock A105G BIT7 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-N950F BIT A (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-G960F BIT 8 (ANY KNOX)
- Fixed J727T T1 BIT6
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,987
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
586
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:19/05 KINGUNLOCK 4.2.9.8
- Added support Direct Unlock SM-A307G BIT 2 3 4 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A515F (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-G950F BIT 8 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-G965F BIT 8 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-J737T BIT 7 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-J737T1 BIT 7 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-J600G BIT 6 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-M205F BIT 4 (ANY KNOX)
-...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,987
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
586
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:21/05 KINGUNLOCK 4.2.9.9
- Added support Direct Unlock SM-M105F BIT 3 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-N976B BIT 3 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A260F BIT 4 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-J730GM BIT A (ANY KNOX)
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,987
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
586
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:21/05 KINGUNLOCK 4.3.0
- Added support Direct Unlock SM-S102DL BIT 3 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A102U BIT 6 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A205F BIT 7 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A205G BIT 5 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A750G BIT 5 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-A505G BIT 5 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-J400M BIT 7 (ANY KNOX)
- Added support Direct Unlock SM-J701F BIT 8 (ANY KNOX)
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
3,987
سن
39
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
586
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:28/05 KINGUNLOCK 4.3.1
- Added support Direct Unlock SM-A515F BIT 3
- Added support Direct Unlock SM-G610M BIT 7
- Added support Direct Unlock SM-A260G BIT 5
- Fixed J727T T1 BIT6
 
بالا