آپدیت 🐙 Octoplus Huawei Tool v.1.1.2 is out! 🐙

News & Updates

ربات
Octoplus Huawei Tool v.1.1.2 Release Notes:
🐙 Add Write Board firmware via Test Point operation for the following devices:
 • CAN-AL00, CAN-L01, CAN-L11, CAN-L12, CAN-L13, CAN-L2, CAN-L3,
 • MLA-L01, MLA-L02, MLA-L03, MLA-L11, MLA-L12, MLA-L13,
 • MLA-AL00, MLA-AL10, MLA-TL00, MLA-TL10, MLA-UL00,
 • CAZ-AL00, CAZ-AL10, CAZ-TL10,
 • TOR-A1, TRT-A1, TRT-AL00, TRT-AL00A, TRT-L01, TRT-L02, TRT-L03,
 • TRT-L21, TRT-L22, TRT-L23, TRT-L21A, TRT-LX1, TRT-LX2, TRT-LX3, TRT-TL10A,
 • ATU-AL00, ATU-AL10, ATU-L11, ATU-L22, ATU-L23, ATU-L29,
 • ATU-L31, ATU-L42, ATU-LX1, ATU-LX3,
 • LND-AL00, LND-AL30, LND-AL40, LND-L21, LND-L22, LND-L23, LND-L29, LDN-AL00
 • LDN-L01, LDN-L03, LDN-L21, LDN-L22, LDN-L29, LDN-L32
 • LDN-LX1, LDN-LX2, LDN-LX3, LDN-TL00, LDN-TL10

🐙 Add Reset FRP via Test Point for the following devices:
 • ATU-AL00, ATU-AL10, ATU-L11, ATU-L21, ATU-L22, ATU-L23, ATU-L29, ATU-L31, ATU-L42, ATU-LX1, ATU-LX3
 • CAZ-AL00, CAZ-AL10, CAZ-TL10
 • DIG-AL00, DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21, DIG-L22, DIG-L21HN, DIG-L23
 • DLI-AL10, DLI-L22, DLI-L42, DLI-TL20
 • DUB-AL00, DUB-AL20, DUB-L22, DUB-LX1, DUB-LX2, DUB-TL00
 • LDN-AL00, LDN-L01, LDN-L03, LDN-L21, LDN-L22, LDN-L29, LDN-L32, LDN-LX1, LDN-LX2, LDN-LX3, LDN-TL00, LDN-TL10
 • LND-AL00, LND-AL30, LND-AL40, LND-L21, LND-L22, LND-L23, LND-L29
 • MLA-AL00, MLA-AL10, MLA-L01, MLA-L02, MLA-L03, MLA-L11, MLA-L12, MLA-L13, MLA-TL00, MLA-TL10, MLA-UL00
 • SCL-AL00, SCL-L01, SCL-L02, SCL-L03, SCL-L04, SCL-L21, SCL-L31, SCL-L32, SCL-TL00, SCL-TL00H, SCL-U23, SCL-U31
 • SLA-AL00, SLA-L02, SLA-L03, SLA-L22, SLA-L23, SLA-TL00
 • TRT-A1, TRT-AL00, TRT-AL00A, TRT-L01, TRT-L02, TRT-L03, TRT-L21, TRT-L22, TRT-L23, TRT-L21A, TRT-L53, TRT-LX1, TRT-LX2, TRT-LX3, TRT-TL10A

🐙 Improved Repair IMEI and Write Firmware operations for the following devices:
 • AMN-L21, AMN-L22, AMN-L23, AMN-L29, AMN-LX9
 • JAT-L21, JAT-L23, JAT-L29, JAT-L41, JAT-LX1, JAT-LX3, JAT-TL00, JAT-TL20
 • MRD-AL00, MRD-L11, MRD-L22, MRD-L23, MRD-LX1, MRD-LX2, MRD-LX3, MRD-TL00
 • KSA-AL00, KSA-L21, KSA-L22, KSA-L29, KSA-LX9, KSA-TL00

🐙 Added Direct Unlock operation for the following devices:
 • MYA-AL00, MYA-L02, MYA-L03, MYA-L11, MYA-L13, MYA-L22, MYA-L23, MYA-L41, MYA-TL00

🐙 Added Lock/Unlock Bootloader operation for Hisilicon CPU based devices.

🐙 Added Easy downgrade option via Test Point without erasing security and NVRAM for Kirin CPU based devices.

🐙 Improved Repair IMEI/ SN/ BSN for Qualcomm CPU based devices.
More info and discussion are
_______________________________________________
WBR,
Octoplus Box Team

 
بالا