در خواست معرفی سایت

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
HUAWEI
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

G610:
H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
b314 8g ok cid kjs00m
KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m

G730:
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

G615 u10
H9TP32A8JDAC
KMKJS000VM-B309

G6 u00 u10 u20:
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309

G6-L11 L22:
H26M42003GMR
B001 OK

G630 u10:
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDBC
KMKJS000VM-B309

y550 l01-l02:
SD7DP28C-4G OK
b309 ok


Y520 u22
H9TP32A4GDDC
SD7DP24C-4G
KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

Holt00,Holly u10:
H9TP32A8JDBC-4GB
b309 ok cid:h4g1d

g620s-l02
SD7DP28C-8G
KMKUS000VM-B410

g620s-l01
SD7DP28C-8G
KMKUS000VM-B410

G525 U00:
H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
b309 ok
KMKUS000VM-B410 8g

u8950:
SD5DH26A 4G

Y511:
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

Y320 u30:
SD7DP24F-4G
b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok

Y320 u10:
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205

Y320 u01:
H9DA4VH2GJAM

Y336-u02:
Kmnj2000zm-b207
H9TP32A4GDCC

g510:
SD5DH24A-4G ok
KMSJS000KM-B308 ok
KMSJS000KА-B308

y300:
SD5DH24A-4G
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KА-B308

y600 u20:
H9TP32A4GDCC
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

Y625 U32
TYDOFH221641RA
H9TP32A8JDBC
b309 ok

y220 u10:
H9TA4GH2GDMCPR
H9DA4GH2GJBM
KSLCGBL2RA2H2A
KMN5X000ZM-B 209

y221 u10:
KMKJS000VM-B309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138
H9TP32A4GDCC

y530 u00:
H9TP32A4GDCC
SD7DP28C-4G ok
KMKJS000VM-B309
b410 8g ok
TYCOFH121638RA OK

y635-l21 rom1>7456 MB
H9TP64A8JDMC
KMKUS000VM-B410

y210d_y210 0200
H9DA4VH2GJMM
K524G2GACHB050

Y360:
SD7DP24C-4G
TYCOFH121638RA
H9TP32A4GDDC
KMNJS000ZM-B205
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

y330 u11:
H9TP32A4GDCC
SD7DP24C-4Gf
KMNJS000ZM-B205
b309 ok change cid to 28c

H30 u10:
H26M42003GMR
KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
KLM8G1WEMB-B031
THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb
KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

H30 t00:
SD7DP28C-4G

H30 l02:
B412 ok

g620-UL01
H26M31003GMR
KLM8G2FE3B-B001 8g
KLM8G1WEMB-B031
b503 ok

G700: rom2,3<2mb
SDIN7DP2-8G_ok
SD5C25A-8G ok
KLM8G1GEAC-B001_ok
KLM8G2FE3B-B001 ok
sidn7du2-8g ok
sam b031 8g 16g ok
kMVUS000LM-B304 ok
b503 16g ok

p6 u06:
kMVUS000LM-B304
kMVUS000LA-B304 :16gb
SD5C25A-8G
TY90GH131600RA

P7-L10
KLMAG2GEAC-B001

scl-u31(msm8909)
H9TQ64A8GTMC
KMQN1000SM-B316

scl-l21(qualcomm)
H9TQ64ABJTMC

scl-u31(mt6582)
SD8DR18C-8G
H9TP65A8JDAC
KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb
H9TP17A8JDAC

scl-u31(mt6582)
H9TQ17A8JTMC

mt1-u06
SD5C25A-8G
kMVUS000LM-B304

Mate 7:
THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002


Mate 9(Mha-l29):
THGBF7G9L4LBATR ufs

T1-701u
KMQ31000SM-B417

S7-601u
SDIN7DP2-8G
SD5C25A-8G

s7-721u
H9TP65A8JDAC
KMK8U000VM-B410 16g ok
H9TP32A8JDBC
b309 ok write xml
KMK7X000VM-B314

s7-701u
KLM8G1GEAC-B001 ok

s8-701u:
TYDOGH231624RC
H9TP65A8JDMC

s8-301u:
H9TP65A8JDAC
B412-16GB

gr3(TAG-L21)
KMQ310013M-B419
H9TQ17A8JTMC

holly u19:
H9TP18A8JDMC-16gb
KMK8X000VM-B412
KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D


G750:
H26M4200GMR
KLM8G2FE3B-B001
KLM8G1WEMB-B031
KML7U000HM-B505 chnge cid 1501004D3847324642083403C122817A

che2-ul00:
SDIN8DE1-8G


chm-u01:
KLM8G1GEND-B031
KLM8G1WEMB-B031
b001
SDIN8DE1-8G
THGBMBG6D1KBAIL

ALE-L21
KMR310001M-B611
H9TQ17A8JTMC
B417 not power
B419 not power

Y560 u02 mt6582v v2.1
B412 16gb ok
v2.0
KMK7X000VM-B314

y560 u02 spd sc7731G
H9TQ64A8GTMC
b316 ok
b315 cid; 90014A483847316505074E7AA534B358

S10-231u
KMK8X000VM-B412
H9TP18A8JDMC-16gb

S10-201u:
SDIN7DP4-16G

H60-L04
THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002

vns l21(p9 lite)
KMQE10013M-B318 ok
KMQ310013M-B419 ok
TYE0HH231659RA ok
H9TQ17ABJTMC ok

was-lx1
SDINADF4-32G

tit-al00-u02
H9TQ17ABJTMC
KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C
KMQ310013M-B419/16GB

kiw-l21:
KMRE1000BM-B512
KMQ310013B-B419
H9TQ17ABJTMC

G7-L11
H9TQ18A8JTMC
KMR8X0001M-B608
KMR310001M-B611 ok

G7-l01
H9TQ18A8JTMC
KMR8X0001M-B608
KMR310001M-B611 ok

cam-l21 mt6572
H9TQ17ABJTAC
KE4CN2L2HA5A2A

cam-l21 hisilicon
H9TQ17ABJTBC

cun-u29:
KMFN10012M-B214
KMFNX0012M-B214 depend on preloader
KMF720012M-B214 ok
H9TQ64A8GTMC
b315 stay on logo
TYD0GH121661RA
H9TQ17ABJTMC 16g ok

cro-l22:
KMFNX0012M-B214

frd-l09
THGBMHG8C4LBAIR

Rio-l01
KMR21000BM-B809 32g
H9TQ26ADFTMC 32g

DUB-lX1(y7 2019)
H9TQ27ADFTMC 32G


BKK-lX2(honor 8c)
H9TQ27ADFTMC 32G

Honor 6X BLN-L21
TYR0IH331667RB
H9TQ26ADFTAC

Honor 7A AUM-L29
H9TQ17ABJTMC

cun-l21
H9TQ64A8GTMC
KMQ7X000SA-B315 ok


LUA-U22
H9TQ64A8GTMC

LUA-L21
H9TQ18ABJTMC
KMQ7X000SA-B315 ok


ATH-UL01
H9TQ17A8JTMC

PRA-LA1
KMRE1000BM-B512
JZ011 micron


FIG-LA1 p smart
KMR8X0001M-B608


MYA-L22
H9TQ17ABJTBC
KMQE10013M-B318

BGO-DL09
KMR310001M-B611

RNE-L21
SD1NADF4-64g
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
HTC
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نماییدsensation xe
H9TP33A6ADMC


desire 616:
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
b410 8g ok
b309 ok change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138

desire 626G:
H9TQ64A8GTMC
b318 ok change cid
KMQ72000SM-B316
KMQ7X000SA-B315 ok

desire 320 mt6582:
KMK7X000VM-B314


Desire 500:
H9TP32A8JDAC ok
KMKJS000VM-B309 ok 4gb
KMKUS000VM-B410 ok 8gb

Desire 600:
KMKUS000VM-B410
H9TP65A8JDMC

desire 610:
SDIN8DE2-8G
KLMAG2WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

desire 700:
KMKJS000VM-B309 OK
28C OK

desire 728:
KMQ310006A-B419

DESIRE 820s:
H9TQ17A8GTMC

D820pi(mt6592)
H9TQ64A8GTMC

D820TS :(mt6752)
H9TQ17ABJTMC
KMQ310013M-B419 cid ok
KMQ31000SM-B417 cid ok
KMQ310006A-B419 error 2004 in flash
KMQ310006M-B417 error 4001 in flash
KMF820012M-B305 error 2004

DESIRE 820n:
h26m52103fmr

desire 820t(a51ul)
KLMAG2WEMB-B031
b001 16 ok

Desire 820(A51_DTUL)
KLMAG2WEMB-B031

Desire 830(A51cml_dtul)(MT6753v)
KMR21000BM-B809

Desire v(t328w):
H9DP32A4JJAC
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KA-B308

desire 826w:(msm8939)
H26M52103FMR 16g
Klmbg4gendf-b031 32g
b001 16g
B041 32g stay on logo
KMV3W000LM-B310
KMVTU000LM-B503

desire 816g mt6592:
KMQ7X000SA-B315 8G
KMQN10006M-b318 cid b315

desire 620(mt6592)
KMQ7X000SA-B315 8G

desire 816q mt6752:
H9TQ17ABJTMC

desire 816w:
SDIN8DE2-8G
H26M41103HPR 8g
KLM8G2FE3B-B001 8g
THGBM5G7A2JBAIR 16g


Desire 200
KMSJS000KM-B308
H9DP32A4JJBC

Desire 300:
KMSJS000KM-B308

Desire 310:
H9TP32A8JDBC
KMN5U000ZM-B203
B309 ok change cid 90014A4834473164040307EF64EC5188

Desire 530
H9TQ17AAETAC

T326e Desire SV:
H26M42003GMR
KMSJS000KA-B308
H9DP32A4JJA

one max:
SDIN7DP4-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g
TY90LH151636RA

one m8s (0PKV100)
H9TQ17ABJTMC

htc one
KLMBG4GE2A-A001

desire 516w:
b309


desire 828(a51bml)
KMR21000BM-B809

desire 830u
KMR21000BMB809

m9u:
H26M64103EMR
Klmbg4gend-b031

E9+ (A55-ML):
Klmbg4gend-b031
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
SAMSUNG
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

g7102 :
KLM8G1WEMB-B031
b001 ok
SDIN7DU2-8G

g130h :
KMN5X000ZM-B209

g313h ,hz
KMN5X000ZM-B209

G313HU
KMK5X000YM-B314
G316H/HU:
H9TP32A4GDCC

g350e:
KMN5X000ZM-B209
H9TP32A4GDDC
KMK5X000YM-B314
KMKJS000VM-B309 ok
KMN5U000ZM-B203 ok

g355h :
KMK5X000YM-B314
KMKJS000VM-B309 ok

g360H:
KMQNW000SM-B316
KMQN10006B-B318 ok
KMQ7X000SA-B315 ok
b214 not power

g530h , g530y
KMQ72000SM-B316
KMQN1000SM-B316
H9TQ64A8GTMC
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron


g531h
KMQN1000SM-B316
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron

G531F
H9TQ65A8GTMC

g532g (mt6736)
H9TQ64AAETAC

g532f :
KMQN10006M-b318
KMQN10006B-b318
H9TQ64AAETAC

N7000 :
KMVYL000LM-B503

N7100 :
KMV3W000LM-B310
KMVTU000LM-B503

N900 :
TY90LH151636RA
L744141351KDD
KMV2W000LM-B506

N9005 :
KLMBG4GEAC-B001 32gb
THGBMBG8D4KBAIR 32g

N910 :
THGBMBG7D2KBAIL

N920X :
THGLF2G8J4LBATD UFS

N7502 :
THGBMBG7D2KBAIL 16gb
KMVTU000LM-B503

G800F
THGBMBG7D2KBAIL

G900h :
TY90HH131647RA
KMV3W000LM-B310

G900F
KLM8G1WEMB-BO31
KLMBG4GEAC-B001

G930F,FD:
H28U64222MMR

G935F,FD:
THGBF7G8K4LBATR UFS
H28U64222MMR

G955F:
KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS


G5520 :
KMQ310013BB419

G570f :
KMQ310013BB419
H9TQ17ABJTBC
KMQ820013M-B419 stay on logo

G610f :
KLMAG1JENB-B031

I9000 :
SDIN5C2-8G

I9003
KLM8G1WEM8-B011

I9023 :
SDIN$C2-16G

i9100 :
KMVYL000LM-B503

I9070 :
SDIN5C2-8G
SDIN7DU2-8G

I9082 :
A001
A002

I8160
SDIN5D2-4G
KLM4G1YEM0-B012
I8190 :
KLM8G2FE3B-B001
sidn7du2-8g

I8552
KMK5U000VM-B309

I9500 :
KMV3W000LM-B310

i9505 :
KLMAG4FEAB-B002

I9300 :
KMVTU000LM-B503
KMVYL000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
TY90HH131625RA

i9300i :
THGBMBG7D2KBAIL

i9301i
KLMAG2GEAC-B002
THGBMBG7D2KBAIL

i747m :
KLMAG4FE4B-B002

i747 :
THGBM5G7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002 ok

i9305 :
KMVYL000LM-B503

i9200 :
KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031

i9205 :
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

I8200 :
SDIN7DP2-8G
B001

i8262 :
SDIN7DU2-8G
KML7U000HM-B505
KML7X000HM-B507

i9060 :
KMK7X000VM-B314

i9060i :
KMQN1000SM-B316
KMQ7X000SA B315 ok

i9190 :
SDIN7DU2-8G
b001 ok

i9192 :
SDIN7DU2-8G
b001 ok

n5100 :
KLMAG2GE4A-A001
KLMAG2GE2A-A001
A002 ok
KLMAG2GEAC-B002
THGBMBG7D2KBAIL


N8000:
KLMAG4FEJA-A002

P1000
SDIN4C2-16G

p3100 :
KLMAG4FEJA-A002
KMVYL000LM-B503 ok
KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G

p5100 :
KLMAG2GE4A-A001
KLMAG4FEJA-A002

p5200
THGBMBG7D2KBAIL

P6200 :
KLMAG4FEJA-A003

p601 :
KLMBG4GEAC-B001

T325
THGBMBG7D2KBAIL

T110
H26M42003GMR

t111
sidn7du2-8g
b001 ok

T210
KLM8G1WE4A-A001
T2100
KLMAG2GEAC-B301

T211
KLMAG2WE4A-A002

T2110
KLMAG2GEAC-B301
t231
THGBMBG6D1KBAIL
b503 ok

t280
THGBMFG6C1LBAIL

t285
THGBMFG6C1LBAIL

T310
KMV3W000LM-B310
KLMAG2GE4A-A001

T311
KMVTU000LM-B503

T525
KMV3W000LM-B310
THGBMBG7D2KBAIL

T530
THGBMBG7D2KBAIL

T561
SDIN9DS2-8G

S5282
KMJS000WA-B409

S5312
KMN5X000FB-B209

S7580
KMK5X000YM-B314

S6310
KM5S000WM-B409
s7582
KMK5X000YM-B314

s7262
KMN5U000ZM-B203


S7270
KMK5U000VM-B309

S7272
KMK5U00VM-B309

j700h
THGBMFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031

j700f
THGBMFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031

j710f :
THGBFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031

j701f :
KLMAG1JETD-B041

j810g :
KMRH60014A-B614 64g

j400f
KMQX60013M-B419

j500h
KMQN10006M-b318
KMQE10013M-B318 16G ok

j500f
H9TQ64AAETMC
KMQN10006M-b318 ok

j600f
KLMBG2JETD-B041

j100h :
H9TP32A4GDDC
b309 ok

j100f :
H9TQ64A8GTMC


J105B
KMFNX0007M-B214
KMQN1000SM-B316

j106h,b :
H9TQ64A8GTAC
b316 reboot on logo
KMQN10006B-B318 ok

j106f :
H9TQ64A8GTAC

J110G
KMF310012M-B305
H9TQ32A6BTMC

j110h :
Kmnj2000zm-b207
H9TP32A4GDDC
KMKJS00VM-B309

j111f :
KMFN10012M-B214

j120f :
KMFN10012A-B214 8g

j120f :
KMFN10012M-B214 8g

j110f :
Kmfj20007m-b214 4G
H9TQ32A6BTMC 4G
KMFN10012M-B214 ok
KMFNX0012M-B214 ok

j200h :
H9TQ64A8GTMC
b318 stay on logo
b316 stay on logo
TYD0GH121661RA ok
KMFNX0012M-B214 ok
KMFN10012M-B214 cid; 90014A483847347421013314B46892D2

j200f :
H9TQ64A8GTAC

j200GU :
H9TQ64A8GTAC
KMFN10012M-B214 cid; 90014A483847347492010A64F023531C

j510f :
H9TQ17ABJTBC 16g
KMQ310013B-B419 16g

j530f :
KLMAG1JETD-B041

j730f :
KLMAG1JETD-B041

A300h
KMQ310006M-B417

A300f
KMQ3100SM


A500f
KMR310001M-B611
KMQ310006M-B417

A500H :
KMQ310013M-B419
KMR310001M-b611
A510F :
THGBMFG7C2LBAIL

A520f :
KLMBG2JENB-B041

A605f :


A700h
KMR310001M

A700f
THGBMBG7C2KBAIL

A750f
KLMDG4UCTA-B041 128G

E500F
KMQ310006M-B417

g920F,FD,I:
KLUBG4G1BD-E0B1

G925F
K3RG3G30MM-MGCH
KLUBG4G1BD-E0B1

G928X
THGLF2G8J4LBATD UFS

A710F :
THGBMBG7D2KBAIL

A800f
KMR2W0009M-A803

T805 (galaxy tab s)
KMV3W000LM-B310
KLMAG2GEAC-B301
THGBMBG7D2KBAIL
THGBMFG7C2LBAIL

T989
KMKYL000VM-B603

J320h , j320f
KMQN10006M-B318

N910f/g:
KMR210008M-A805

N915f ,j:
KMR210008M-A805

N910C :
KMR21000AM-A805

c5000 :
KMRX1000BM-B614 32gb

C7000 :
KMRC10014M-B809

 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
SONY
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


c2305 :
H9TP32A8JDAC
KMN5X000ZM-B209
b309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150

C6603
KLMAG2GE2A-A001-16g
THGBM5G7B2JBAIM-16g

c6902
KLMAG2GEAC-B001 16gb

C6903
THGBMGB7D2KLBAIL

D2533 -c3
KLM8G1GEAC-B001

c5302
KLM8G2FE3B-B001

c2105 :
KLM8G1GEAC B001

xperia t2
THGBM5G6A2JBAIR

St26i :
KMSJS00KA-B308

C2005
SDIN7DP2-4G
THGBMAG5A1JBAIR

xperia u:
SDIN5C2-8G

D2502(c3)
KLM8G1GEAC B001

mt27 :
KLM8G2FE3B-B001

E2305
H9TP17A8JDAC
KMK7U000VM-B309

E2333 :
KMR310001M-B611
H9TQ17ABJTMC

e5333
KMR310001M-B611
H9TQ17ABJTMC

E6833 z5:
THGBMFG8 C 4 LBAIR

D2005
KMN5X000ZM-B209
H9TP17A8JDAC

D2203
THGBMAG51JBAIR

d2302 :
THGBM5G6A2JBAIR 8gb
KLM8G1GEAC-B001


d5103
SDIN7DP2-8G.
KLM8G1GEAC-B001

D5322
THGBMAG51JBAIR
KLM8G1GEAC-B001

d6503
THGBMBG7D2KBAIL 16gb
KLM8G1GEAC-B001

lt26i :
THGBM4G8D4GBAIE

F3212
H9TQ17ADFTAC

e5333
H9TQ17ABJTMC
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
LENOVO
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

s820:
H9TP32A8JDAC
H9TP32A8JDBC
b309 ok cid 90014A4834473164040501A1E34D5138

a1000
KMFN10012M-B214 cid: 150100463732324D420076BFD4BBC22E

a3000 :
H9TP17A8JDAC 16g ok
kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)
kmkus000vm-b410 8g
KMK5U000VM-B309 4g ok
b412 stay on logo
kmk8s000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

A3300
KMK7X000VM-B314
KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C
KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

A3500 :
KMK8X000VM-B412 ok
KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)
H9TP18A8JDMC-16gb

A3500-FL
KMK7X000VM-B314

a5500 :
KMK8X000VM-B412
H9TP18A8JDMC-16gb

A5000E :
KMK8U000VM-B410

tb2 A7-30
H9TQ64A8GTMC
KMQ7X000SA B315 8G ok
KMF820012M-B305

TB3-730M:
H9TQ17ABJTMC


TB3-850M
KMQ820013M-B419
KMF820012M-B305 ok cid: 150100463832324D420059C46816C392
KMQ310013M-B419 error 2004


TB3-710i:
KMF820012M-B305
KMFE10012M-B214
H9TQ64A8GTMC 8G ok
b315 stay on logo

TB3-710f:
KLM8G1WEPD-B031
B001 8G OK

B6000 :
KMK8U000VM-B410

s50000
KMK3U000VM-410

s6000H :
h9tp17a8jdac

A8-50LC
KMF820012M-B305 16g change cid
KMQ8X000SA-B414 16g

YOGA Tablet 2-830L
KLMAG2WEMB-B031

Vibe X2
KLMBG4WEBC-B031

S920
H9TP32A8JDAC

pb1-750M:
KMF820012M-B305
KMQ82000SM-B418
KMQ820013M-B419 16G OK

A6000
KMQ7X000SA-B315
H9TQ64A8GTMC

A7000a
KMR7X0001M-B511
KMQNW000SM-B316

A7010a48
KMR31000BA-B614

A916
KMK7X000VM

A369i
KMN5U000ZM-B203

A388t
KMN5X000ZM-B209

A526
H9TP32A8JDBC
KMKJS000VM-B309 cid: hynix

K900
KLMAG2GE4A-A001
H26M64003DQR/32GB

K910
THGBM5G7B2JBAIM
THGBMBG7D2KBAIL
KLMAG2GEAC-B001

K30-t
KMQ8X000SA

K860
KLM8GG2FE3B-B001

K920
KLMBG4GEAC

K50-T5
KMR820001M-B609

A2010-a
KMQ7X000SA-B315
KMQ72000SM-B316

S880
32A4JJAC Skhynix

S920
KMK7U000VM-B309
KMKJS00VM-B309

S660
KMK7X000VM-B314

S90-A
KMR4Z0001A-B803

S930
KMKJS000VM

S860
KMIU8000MA

S856
SDIN8DE2-8GB

S850
KMK8X000VM

S820e
KMK5U000YM

S810t
KMK7U00VM-B309

S60-a
KMR7X0001M

P70-a
KMR820001M-B609
KMR820001M-B609
Vibe x2 KLMBG4WEBC-B031
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
LG
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

D335
Kmq7x000sa-b315 8G
KMQNW000SM-B316 ok cid: 1501005137585341420B7D47E44A71E6

D295
jdac
b309 ok 1m 1m 512kb
b410 ok
KMK5X000VM-B314

D221
KMN5U000ZM-B203

D285
H9TP32A4GDMCPR-KDM
KMK5U000VM-B309

D290
MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT
KMK5X000VM-B314

D320
H9TP32A4GDBC

d335
KMQ7X000SA-B315

d856
H26M64002DQR 32g


D802 :
THGBMBG8D4KBAIR
H26M64002DQR
THGBMAG8A4JBA4R

E440
bH9TP32A4GDCC
b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E445
H9TP32A4GDCC
b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E455
H9TP32A4GDCC
b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E612
H9TP32A4GDCC

E615
KMSJS000KM-B308
SD5DH24A 4G

F690i:
B419
KMR310001M-B611

D855
SDIN9DW4-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
KMVTU000LM-B503
SDIN9DW4-32G
dram:
SKhynix: H9CKNNNDATMT
Elpida: FA164A2PM-JD-F
cpu:

H815(g4)
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
KMVTU000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
THGBMFG8C4LBAIR


H818p(g4)
THGBMFG8C4LBAIR 32g
KMVTU000LM-B503
B031 b001 7du2 7dp4 B310
dram:
K3QF6F60AM-QGCF


H422
KMQ72000SM-B316
KMQ7X000SA-B315


H950
KLMBGAGEAC-B301

h324, h324t
KMFJ20007M-B214
KMFJW0007M-B212


h791
THGBMFG7C2LBAIL-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g


H959 :
KLMBG4GEND-B031

h955
KLM8G1GEND-B031

h960a :
THGBMFG8C4LBAIR

D160 :
H9TP32A4GDDC
b309 ok change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

d170 :
H9TP32A4GDCC

D325
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309 ok
kmk5x000vm-b314 8GB
b314 4g ok

D380
H9TP32A8JDBC rom1>3728mb
H9TP32A8JDAC rom1>3728mb
b410 ok
b309 ok

D618
KLM8G1WEMB-B031

D686
H9TP65A8JDAC
KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: 90014A4838473264040502A2D072D25C
KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E
b410 16G ok

D690:
KMQ7X000SA-B315
KMQ72000SM-B316 cid b315

D724
KLM8G1WEMB-B031


F320s
H26M64002DQR

F320s
THGBMAG8A4JBR

F510l
KLMAG2GEND-B031

ls751
H9TQ64A8GTMC

Ls990
THGBM5G8A4JBAIR/32GB

Ls991
THGBM5G8A4JBAIR/32GB

Ls980
H26M52002EQR
THGBMAG8A4JBA4R

H811
THGBM5G8A4JBAIR/32GB

ls996 :
Klmbg4gend-b031 32g


K130E :
KMF720012M-B214

k350z :
H9TQ64AAETMC
KMQN10006M-b318 ok
b315 stay on logo
H9TQ17ABJTMC 16g ok


k500dsz (x screen)
KMQE10013M-B318 16g
KMQ310013M-B419 16g
b417 not power
H9TQ17ABJTMC

k520dy :
jy932
H9TQ17ABJTMC
KMR310001M-B611

m400dy :
KMQE10013M-B318


k430dsy:
KMQE10013M-B318
KMQ310013M-B419

k5800dsz:
KMQ310013M-B419

k580ds :
b611

K220DS
jy932
KMQE10013M-B318

K200DS (X-Style)
H9TQ17AAETAC

GS290
K522H1HACB-B060

P768 (L90)
H26M31002GPR
KLM8G2FE3B-B001 ok

P715
SD5DH26A-4G

h502f :
KMQ72000SM-B316
KMQN10006M-b318 change cid to b316
KMQ7X000SA-B315

h540
KMQ72000SM-B316
KMQ7X000SA-B315

v400
THGBMBG6D1KBAIL
KMVTU000LM-B503
SDIN7DU2

H900 :
SD1NADF4-64g
.
X230:
KMFNX0012M-B214

M250:
H9TQ17ABJTBC

M320:
KMQE10013M-B318
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
ASUS
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

k00s :
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

k00z
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

k012 :
H26M42003GMR
b001 8g ok

k0W(ME172V):
H26M52002EQR
KMVYL000LM-B503

asus selfie-z00ud
H9TQ17ADFTMC
kmr31000ba-b614

zenfone2-z00ad
H26M78103CCR 64gb

K00B:
H26M52002EQR 16g

K00z:
SDIN7DU2-8G

k004:
H26m42002gmr

x013d(zb551kl):
H26M52208FPR-16g

x014d:
08EMCP08-NL2DM327 kingeston
H9TP65A8JDMC

Zenfone Live ZB501KL
KLMAG1JENB-B041 16G

Z00LD:
H9TQ17A8JTMC

P024/Z380kl:
H9TQ17ABJTMC

k019 :
H26M41103HPR

k01A :
H26M31003GMR

zenfone 3 Max ZC553K
KMR4Z0001M-B802


zenfone 4/A400CG
H26M41103HPR

zenfone 5/A500CG
KMVTU000LM-B503

zenfone 5/A501CG
KMSJS000KA-B308

zenfone 5/A501CG
KMJJS000WM-B409 4G

zenfone 6/A600CG
KMV3W000LM-B310

zenfone K009
KE4CN5B6A

zenfone ZC520TL
H9TQ17ABJTAC

zenfone ZE500KG
H9TQ64ABJTMC

zenfone ZE500KL
MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT

zenfone ZE551
H26M42003GMR

zenfone 4S/T00Q
KMVTU000LM-B503

zenfone K017(ME170C)
KMVTU000LM-B503
H9TKNNN8KDAR

ME172v:
H26M52002EQR

Fonepad7
H26M52002EQR​
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
XIAOMI
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

Redmi 2
KMQN1000SM-B316
THGBMFG7C1LBAIL

Mi 3S Prime
KMR21000BM-B809

Redmi 3
KMQ310013M-B419

Redmi 3S
MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron
KMQ310013M-B419

Redmi 4
KMQE10013M-B318

Redmi 5
KMQE10013M-B318

Redmi 4A
KMQE10013M-B318

Redmi Note 3
THGBMFG7C2LBAIL

Redmi Note 5A
H9TQ17ABJTBC

Redmi Note 5 Pro
KMDH6001DM-B442 64g
KMDH6001DM-B422 64g
H9HQ22AFAMMD

Redmi 4x
KMQE10013M-B314

mi5
THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs

mi5x
H9TQ52ACLTMC 64g

mi5 pro:
THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs
KLUBG4G1CE-B0B1 32g ufs

note 4x
KMRX1000BM-B614 32gb
H9TQ26ADFTAC
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
NOKIA
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

nokia xl:
KMJ5X000WM-B413

Lumia 950 XL RM-1116
H26M64103EMR 32g

mokia 5 ta-1053
H9TQ17ABJTBC 16g

nokia 3 ta-1032(mt6737)
kmqe10013m-b318
H9TQ17ABJTBC

nokia 6 ta-1021
H9TQ26ADFTBC 32g

Rm-1013
H9TP32A8JDDC


Lumia 925
KLMAG2WE4-A001
SDIN4C2-16G​
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
ALCATEL
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

Ot5020d
KMK5X000YM-B314

Ot5020d
KMK5U000VM-B309

Ot995
SDIN5D2-2G

Ot8008D
KMK8U000VM-B312

Ot995
KMKJS000VM-B309

Ot995
SD7DP28C-4G

Ot7041D
KMK5X000YM-B314
GDCC ok
KMKJS000VM-B309 ok cid: 90014A483447316404860FA34DF1A05E
Ot7040T
H9TP32A4GDBCPR-KGM

Ot7040T
KMK5X000YM-B314​
 

Esmaeil.Maheri

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
مرکز دانلود
ارسال ها
1,097
شهر
استان گلستان
همش توو یه پست جا نمیشه برا همین هر مدل برند رو جدا کردم برات

تذکر: Change Cid خیلی مهم هست و در صورت عوض نکردن جواب نخواهی گرفت برای چینج هم به پروگرامرهایی مثل ایزی یا یو اف آی نیاز خواهی داشت

ادمین عزیز: @Fars-GSM

درصورت امکان انتقال بشه به مکان مناسب این پست و عنوان عوض بشه:

لیست هاردهای مشابه در گوشی ها

منبع: DR-EMMC
 
بالا