خرید لایسنس کسپراسکای

آپدیت 🐙 Octoplus Huawei Tool v.1.1.8 is out! 🐙

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
18,811
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار
-235
Octoplus Huawei Tool v.1.1.8 Release Notes:

🐙
Added Downgrade firmware operation from Android 10.0.0 to 9.1.0 in one click for the following devices:
 • ELE-AL00, ELE-L09, ELE-L29
 • HMA-AL00, HMA-L09, HMA-L29, HMA-TL00
 • HRY-AL00, HRY-AL00T, HRY-LX1, HRY-LX1T, HRY-LX2
 • MAR-AL00, MAR-LX1A, MAR-LX2J, MAR-TL00
 • POT-AL00, POT-AL10, POT-L21, POT-L22, POT-L23, POT-LX1, POT-LX2, POT-LX3, POT-TL00
 • LYA-AL00, LYA-L09, LYA-L29, LYA-TL00
 • SNE-LX1, SNE-LX2, SNE-LX3
 • STK-AL00, STK-L01, STK-L03, STK-L21, STK-L22, STK-L23, STK-LX1, STK-LX3, STK-TL00
 • VOG-AL00, VOG-L29
 • YAL-AL00, YAL-L21, YAL-L41
 • ART-AL00X, ART-L28, ART-L29, ART-TL00X
 • AQM-AL00, AQM-AL10, AQM-TL00
 • JSN-L21, JSN-L22, JSN-L23, JSN-L42, JSN-LX1, JSN-LX2, JSN-LX3
 • JNY-AL10, JNY-LX1, JNY-LX2, JNY-L21
 • EVR-AL-00, EVR-AN00, EVR-N29, EVR-L29, EVR-TL00
 • PCT-AL00, PCT-L29, PCT-AL10
 • TAS-AL00, TAS-L09, TAS-L29, TAS-TL00

🐙
Added Downgrade firmware from Android 9.1.0 to 8.0.0 in one click for the following devices:
 • ANE-AL00, ANE-AL00T, ANE-L01, ANE-L02, ANE-L03, ANE-L12JPZ, ANE-L21, ANE-L22, ANE-L23, ANE-L42, ANE-LX1, ANE-LX, ANE-LX3
 • FIG-AL10, FIG-L01, FIG-L03, FIG-L11, FIG-L21, FIG-L22, FIG-L23, FIG-LA1, FIG-LX1, FIG-LX2, FIG-LX3

🐙
Added Write firmware via Upgrade mode operation for the following devices:
 • AMN-L22, AMN-L23, AMN-L29, AMN-LX9
 • JAT-L-21, JAT-L23, JAT-L29, JAT-L41, JAT-LX1, JAT-LX3, JAT-TL00, JAT-TL20
 • MRD-AL00, MRD-L11, MRD-L22, MRD-L23, MRD-LX1, MRD-LX2, MRD-LX3, MRD-TL00
 • KSA-AL00, KSA-L21, KSA-L22, KSA-L29, KSA-LX9, KSA-TL00
More info and discussion are
_______________________________________________
WBR,
Octoplus Box Team

 
بالا