راه حل invalid battry در گوشی v3

0000A

تحریم شده
روی v3 تست شده 100% ولی روی v3i تست نکردم پیشنهاد شما؟؟؟؟
سلام

نه خیر اطلا اینطور نیست

بیشتر دقت كنید این پرج ها وظیفه ایجاد شیلد در برد را دارند

و به خودی خود به منفی وصل هستند

برای اثبات صحت گفته من میتوانید با اهم متر این نقاط را تست كنید

راه حل این مشكل این نیست

موفق باشیید


-----------------------------موتوفون افتخاری دیگر برای ایران وایرانی-----------------------------
 

Metal Group

کاربر فارس
راه حل چی agaye nasirian
 
بالا