ویدئوهای اموزشی ATF - Advance Turbo Flasher

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
Flashing 3110C
Flashing 6630
Flashing 6680
Flashing 5130

 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
N900 Flashing

 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
Nokia 5800 Flash5800 SIM LOCK Repair6131 SIM LOCK RepairE66 SIM LOCK Repair

 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
Flashing N86

 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
Flashing N85


 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
Flashing 7210

 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
Flashing N96
 

dr_moosavi

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
1,136
شهر
یه گوشه خلوت شیراز
6700c - 28 secs


E52 - 1 min 3 secs


X3 - 27 secs


X6 - 1 min 4 secs (First in the world support Fbus Flashing)
 

موبایل بوعلی

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
8,514
شهر
شیراز
وب
www.fars-gsm.com
Flashing N81 By ATF JUST IN 49 SECFlashing 6110N By ATF JUST IN 49 SECFlashing 6630 By ATF JUST IN 1 MIN & 11 SEC

 
بالا