مشکل سنسور چرخ صفحه اورا

gsm.phone

کاربر شناخته شده
سلام
اساتید سخخت افزار ،گوشی موتورا اورا سنور چرخش صفحه کار نمیکنه کسی راه حلی داره؟
 
بالا