نقاط Test Point برای آنبریک گوشی های | Xiomia

Mehdi.Sarvari

ناظر ارشد
سلام

برای چند نمونه از نقاط مختلف گزاشته میشه که به مشکلی برای پیدا کردن این نقاط نداشته باشید...

جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید


جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید

 
بالا